ไปบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

เมนูหลัก

Facebook Page

สถิติผู้เข้าขมเว็บไซต์

271787
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
119
466
1899
265017
15978
14951
271787

ไอพีของคุณ : 3.215.16.238
ปี-ด-ว ชม:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี ๒๕๖๖

 

ประเภทการรับสมัคร

ประเภท

รุ่น

๑. ประเภทอนุรักษ์

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (อายุไม่เกิน ๑๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๓. รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. ประเภทสร้างสรรค์

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

สมาชิกวงจำนวน ๒ – ๕ คน
รางวัลที่จะได้รับ

๑. การประกวดประเภทอนุรักษ์

          ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เป็นรางวัลรวมให้แบ่งครึ่ง สำหรับชายหญิงที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลโดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล
 ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัลโดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้
 พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัลโดยสมาคมเพลงโคราช
พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี       

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐  บาท

 

๒. การประกวดประเภทสร้างสรรค์

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

รางวัลละ๓,๐๐๐บาท

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระเบียบการประกวด ใบสมัคร ประเภทอนุรักษ์ ใบสมัคร ประเภทสร้างสรรค์
(วง Acoustic เพลงโคราช)

 

ตัวอย่างกลอนเพลงที่ใช้ในการประกวด และตัวอย่างคลิปเสียง

กลอนที่ใช้แข่ง

ประเภทอนุรักษ์

กลอนเพลง

เพลงเทิดพระเกียรติ

เพลง100 ปี ราชภัฏโคราช

เพลง 555 ปี โคราช

 
ตัวอย่าง
คลิปเสียง
เพลงเทิดพระเกียรติ

เพลง100 ปี ราชภัฏโคราช

เพลง 555 ปี โคราช
 

กลอนเพลงที่ใช้แข่ง

ประเภทสร้างสรรค์

กลอนเพลง

กลอนเพลงต้นแบบ  ประเภทสร้างสรรค์

 

ตัวอย่าง
คลิปเสียง

   คลิปเสียงตัวอย่าง ประเภทสร้างสรรค์

 

*** หมายเหตุ*****
ผู้ประสานงาน
นายสุรชัย  เดชชัยพิทักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔

หรือ ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ www.koratculture.com

หรือทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

 #เพลงโคราช #เพลงโคราช2566
#หมอเพลงโคราช #ถ้วยพระราชทาน
#เพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน #ครั้งที่9 2566 

 

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

Copyright © 2024 anurakkorat Rights Reserved.