ไปบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

เมนูหลัก

Facebook Page

สถิติผู้เข้าขมเว็บไซต์

022149
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
154
7
161
21710
637
1378
22149

ไอพีของคุณ : 3.229.122.166
ปี-ด-ว ชม:38

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

“โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: โคราชศึกษา”

ตอน ประวัติศาสตร์นครราชสีมา : ข้อคิดเห็นเก่า – ใหม่

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒)

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

---------------'

คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

 

https://drive.google.com/file/d/1YVTwiSuBMbbObJLKsTbt7alTgqn9fkhp/view?usp=drivesdk

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
#สมัครเข้าร่วมโครงการ!!!...#ฟรี!!!!!!
#ด่วน...#รับสมัครจำนวนจำกัด!!!
 
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒
ตอน.......โคราชศึกษา “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่”
 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภายในงานจะประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
๑.วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนา
๒.วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีคิ้ว
#บทสรุปชื่อเมืองโคราช
#บทสรุปอายุเมืองโคราช
#แหล่งเรียนรู้ที่น่าในใจ
#นครราชสีมา๕๕๑ปี
#ประวัติศาสตร์นครราชสีมา
#โบราณคดีนครราชสีมา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ (ติ๊ก)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๐๕๒๕๙
หรือ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
 
โดยสามารถคลิกลิงค์เพื่อสมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTl7dSC_03fzSkiJC_NCIGY8D-xiqjOgEyO6y0nYxss10y6Q/viewform
 
ดาวน์โหลด....กำหนดการได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1s1lABCMyVJJvSMHBAQienWryzWmpeWpS/view?usp=sharing
ดาวน์โหลด....หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการโคราชศึกษา2562
https://drive.google.com/file/d/1obn-pVAycSRfOPyB6NdQePjzcKIg9nYC/view?usp=sharing

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวหน้าหน่วย พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในตำแหน่งเลขานุการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวาระการประชุมในการจัดทำวารสารวิชาการ "ศิลปวัฒนธรรมอีสาน"

โดยในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๑ แห่ง และได้รับเกียรติจาก ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ทำการแสดงการขับร้องเพลงหมอลำให้ผู้เข้าร่วมได้ชม

หลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้ประชุมได้เดินทางไปกราบสักการะพระพุทธรูป ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และได้เดินทางไป กราบสักการะพระธาตุหนองบัว พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงและชมเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์เพื่อเป็นการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

สามารถชม ภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://www.facebook.com/anurakkorat/media_set?set=a.2408036572813486&type=3


ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครรราชสีมาและคณะ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: ...


 อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561และคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ครั้งที่ 3/2561

อ่านเพิ่มเติม: ...

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา2561

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

จังหวัดนครราชสีมา

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทร 044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010